BẢN TIN DỰ BAÓ THỜI TIẾT THỦY VĂN đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2017

Friday, 18/08/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 18 tháng 8 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 18, ngày 19 tháng 8 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 24 – 310C  

Độ ẩm trung bình: 86 - 91%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 310C  

Độ ẩm trung bình: 85 - 90%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 24 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 87 - 92%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông tăng nhẹ và dao động theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,40 – 1,60m (thấp hơn BĐI từ 1,40 - 1,60m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,30 – 1,50m (thấp hơn BĐI từ 1,00 – 1,20m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình