BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN Đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2017

Wednesday, 16/08/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 16 tháng 8 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 16 ngày 17 tháng 8 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 24 – 310C  

Độ ẩm trung bình: 83– 88%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc trời nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 24 – 320C  

Độ ẩm trung bình: 82 – 87%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông, ngày có lúc trời nắng, gió Đông Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 24 – 310C  

Độ ẩm trung bình: 84 – 89%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,75 – 0,95m (Thấp hơn BĐI từ 2,05 – 2,25m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 0,80 – 1,00m (Thấp hơn BĐI từ 1,50 – 1,70m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình