Bản tin dự báo đêm 12 ngày 13/8/2017

Saturday, 12/08/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 12 tháng 8 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN VÀ NGUY CƠ CHÁY RỪNG

Đêm 12 ngày 13 tháng 8 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 – 360C  

Độ ẩm trung bình: 72– 77%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 27 – 360C  

Độ ẩm trung bình: 71 – 76%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ: từ 29 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 73 – 78%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 0,70 – 0,90m (Thấp hơn BĐI từ 2,10 – 2,30m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 0,70 – 0,90m (Thấp hơn BĐI từ 1,60 – 1,80m).

3. Dự báo cháy rừng:

Các khu vực trong tỉnh nguy cơ cháy rừng cấp 3 – cấp cao: có khả năng dễ cháy; Đề nghị chính quyền địa phương và chủ rừng thực hiện phương án phòng và chữa cháy rừng.

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình