BẢN TIN DỰ BAÓ THỜI TIẾT THỦY VĂN đêm 06 ngày 07 tháng 8 năm 2017

Sunday, 06/08/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 06 tháng 8 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 06, ngày 07 tháng 8 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 26 – 360C  

Độ ẩm trung bình: 80 - 85%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 27 – 360C  

Độ ẩm trung bình: 79 - 84%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng; gió Tây Nam cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 28 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 81 - 86%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,20 – 1,40m (thấp hơn BĐI từ 1,60 - 1,80m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,15 – 1,35m (thấp hơn BĐI từ 1,15 – 1,35m).

 

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình