CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

Thursday, 18/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 24/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 18 tháng 4năm 2019                                       

 

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

        

Hiện nay (18/04): Vùng thấp phía Tây đang phát triển và mở rộng về phía Đông Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp nên trên vịnh Bắc Bộ có gió Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7. Vùng biển tỉnh Ninh Bình gió Nam mạnh cấp

4 - 5, có lúc cấp 6; giật cấp 7. Độ cao sóng từ 1,5 - 2,5m. Biển động nhẹ. Thời gian gió mạnh tập trung vào chiều và tối.

Gió mạnh và sóng lớn ở vùng biển khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng duy trì đến ngày 21/4/2019./.

 Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1

 

Tin phát lúc: 16h30

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình