CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH ra ngày 01/4/2019

Monday, 01/04/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 22/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 01 tháng năm 2019                                       

 

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

        

            Sáng nay (01/4), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh ở phía Đông Bắc Bộ gây mưa rào và dông. Ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5.         

Dự báo: Chiều và đêm nay (01/04), bộ phận không khí lạnh này sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở phía tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều và đêm nay, ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ và ở Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7; biển động. Vùng biển tỉnh Ninh Bình gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 4-5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Độ cao sóng từ 2,0 - 3,0m. Biển động.

Gió mạnh và sóng lớn ở vùng biển khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng duy trì trong hôm nay sau giảm dần./.

 Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1

 

 

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình