BẢN TIN CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM Ngày 22/3/2019

Friday, 22/03/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 20/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 22 tháng 03 năm 2019                                       

 

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

        

Hiện nay Hiện nay (22/3), bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ sáng sớm ngày mai (23/3), ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh. Vùng biển tỉnh Ninh Bình gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2,0-3,5m. Biển động.

Cảnh báo: Gió mạnh và sóng lớn ở vùng biển Kim sơn Ninh Bình có khả năng duy trì trong 2- 3 ngày tới./.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1.

 

Tin phát lúc: 10h30

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình