BẢN TIN CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM Ngày 21/2/2019

Friday, 22/02/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 18/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 

Ninh Bình, ngày 21 tháng 02 năm 2019  

 

 CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

        

Hiện nay (21/02), bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc vẫn đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm nay (21/02) ở Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7; biển động. Vùng biển Kim sơn Ninh Bình gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 7. Sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

Cảnh báo: Gió mạnh và sóng lớn ở vùng biển Kim sơn Ninh Bình có khả năng duy trì trong 1- 2 ngày tới./.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1.

Tin phát lúc: 16h30

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình