BẢN TIN DỰ BAÓ THỜI TIẾT THỦY VĂN đêm 20 ngày 21 tháng 7 năm 2017

Thursday, 20/07/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 20  tháng 7 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 20, ngày 21 tháng 7 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây; có mưa, mưa rào và dông; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 92 – 97%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; có mưa, mưa rào và dông; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 91 – 96%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; có mưa, mưa rào và dông; gió Nam đến Đông Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ: từ 26 – 300C  

Độ ẩm trung bình: 92 – 97%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên sông Hoàng Long đang xuống chậm, mực nước cao nhất tại Bến Đế ở mức 2,15 – 2,35m (thấp hơn BĐI từ 0,65 - 0,85m); Trên sông Đáy tại Ninh Bình mực nước biến đổi chậm, mực nước cao nhất ở mức 2,05 – 2,25m (thấp hơn BĐI từ 0,25 – 0,45m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình