BẢN TIN CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM Ngày 16/2/2019

Saturday, 16/02/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 14/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 16 tháng 02 năm 2019                                       

 

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH        

 

Hiện nay (16/02): Rãnh áp thấp có trục ở khoảng 24 - 26 độ Vĩ Bắc tiếp tục bị nén bởi một khối áp cao lục địa di chuyển về phía Đông Nam.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên kết hợp với hoạt động của hội tụ gió trên cao có xu hướng di chuyển từ Tây sang Đông nên trong ngày và đêm mai (17/02) ở Vịnh Bắc Bộ có gió Đông đến Đông nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió Đông đến Đông Nam mạnh cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m. Biển động nhẹ.

Gió mạnh, sóng lớn trên vùng biển khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng duy trì đến hết ngày 18/02/2019./.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1.

 

Tin phát lúc: 10h20

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình