BẢN TIN CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM Ngày 22/1/2019

Tuesday, 22/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 11/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 22 tháng 01 năm 2019                                       

 

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH        

 

Hiện nay (22/01), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6- 7.        

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong chiều và đêm nay, ở  Vịnh Bắc Bộ còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6 - 7, từ ngày mai gió yếu dần. Vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, giật cấp 6 - 7, từ ngày mai gió yếu dần. Sóng biển cao 1,5-2,5m. Biển động.

Cảnh báo: Gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển khu vực tỉnh Ninh Bình khả năng duy trì đến ngày 22/01/2019./.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1.

 

Tin phát lúc: 10h30

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình