Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn nguy hiểm ra ngày 21/1/2019

Monday, 21/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 10/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 21 tháng 01 năm 2019                                       

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH        

 

Hiện nay (21/01), do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8.

Dự báo: Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên trong đêm nay và sáng mai (21/01), ở  Vịnh Bắc Bộ còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8, từ chiều ngày mai gió yếu dần.

Vùng biển Ninh Bình có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, từ chiều ngày mai gió yếu dần, biển động. Sóng biển cao 1,5 - 2,5m. Biển động.

Cảnh báo: Gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển khu vực tỉnh Ninh Bình khả năng duy trì đến ngày 22/01/2019./.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1.

 

Tin phát lúc: 16h30

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình