Bản tin dự báo, cảnh báo hải văn nguy hiểm ra ngày 21/1/2019

Monday, 21/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 09/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 Ninh Bình, ngày 21tháng 01 năm 2019                                       

 

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH        

 

Sáng nay (21/01), không khí lạnh đã ảnh hưởng hết phía đông Bắc Bộ. Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo: Chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 3-4. Từ chiều tối và đêm nay, ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động.

Vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động. Sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

Cảnh báo: Gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển khu vực tỉnh Ninh Bình khả năng duy trì đến ngày 22/01/2019./.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1.

 

Tin phát lúc: 10h00

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình