BẢN TIN CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM Ngày 16/1/2019

Wednesday, 16/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 05/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 16 tháng 01 năm 2019                                       

 

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH        

 

Sáng nay (16/01): không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hết các tỉnh phía đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết phía tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ; Ở vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. 

Dự báo: Chiều và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía tây Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, vịnh Bắc Bộ ngày hôm nay còn có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7; biển động. Vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió đông bắc cấp 4-5, có lúc cấp 6; giật cấp 7. Sóng biển cao 2,0-3,0m. Biển động.

Cảnh báo: Gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển khu vực tỉnh Ninh Bình  khả năng duy trì đến ngày 17/01/2019./.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1.

 

Tin phát lúc: 10h30

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình