BẢN TIN CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM Ngày 02/1/2019

Wednesday, 02/01/2019

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 02/HVNH-ĐKTTVNB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - hạnh phúc

 

 


Ninh Bình, ngày 0tháng 01 năm 2019                                       

 

 

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH        

 

Hiện nay: Áp cao lạnh lục địa có cường độ mạnh gây ra trường gió Đông Bắc mạnh trên vịnh Bắc Bộ. Vịnh Bắc Bộ có mưa rải rác. Gió đông bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7. Biển động. Vùng biển ngoài khơi tỉnh Ninh Bình có gió Đông bắc mạnh cấp 4 - 5, có lúc cấp 6. Biển động.

D báo: Ngày và đêm nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vịnh Bắc bộ có gió đông bắc cấp 5 - 6. Biển động.

Vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió đông bắc cấp 4  - 5, có lúc cấp 6. Biển động. Sóng biển cao 2,0 - 3,0m.

Cảnh báo: Gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng duy trì đến ngày 03, 04/01/2019.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1.

 

Tin phát lúc: 16h00

 

 

 

 

 

 

  GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

 

 

Đặng Văn Hiến

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình