BẢN TIN CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM NGÀY 31/12/2018

Monday, 31/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

         Số: 110-HVNH/ĐKTTVNB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


   Ninh Bình, ngày 31 tháng 12 năm 2018

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

 

Hiện nay (31/12): Không khí lạnh mạnh đã gây rét đậm và rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8; vùng biển ngoài khơi các tỉnh Thái Bình, Nam Định và Ninh Bình đã có gió Đông bắc mạnh cấp 5-6; giật cấp 7-8. Biển động.

D báo: Ngày và đêm nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động.

Vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió Đông bắc mạnh cấp 5-6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; sóng biển cao 2,0-3,0m; nước dâng 0,1-0,2m. Biển động.

Cảnh báo: Gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển tỉnh Ninh Bình có khả năng duy trì đến ngày 03, 04/01/2019.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1.

 

          Tin phát lúc: 14h30           

         

 

 

 

 

 

 

          

           GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

          Đặng Văn Hiến   

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình