BẢN TIN CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM Ngày 30/12/2018

Sunday, 30/12/2018

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

Số: 107 HVNH/ĐKTTVNB

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


       Ninh Bình, ngày 30 tháng 12 năm 2018

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN KHU VỰC TỈNH NINH BÌNH

                     

 

Chiều nay (30/12): Không khí lạnh mạnh đã gây rét đậm và rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ thấp nhất đêm qua và sáng nay ở một số nơi như Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,5 độ; Sa pa (Lào Cai) 3,0 độ; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 3,3 độ; Trùng Khánh (Cao Bằng) 3,5 độ, Hà Nội 8,8 độ,... Ở Vịnh Bắc Bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Dự báo: Đêm nay, không khí lạnh mạnh tiếp tục gây rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ; vùng núi 4-7 độ; vùng núi cao dưới 3 độ.

Cảnh báo: Đợt rét đậm, rét hại này có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 4/01/2019; ở vùng núi cao Bắc Bộ có khả năng xảy ra băng giá.

Cảnh báo gió mạnh trên Biển: Ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc vẫn tiếp tục duy trì ở cấp 6-7, giật cấp 8-9; biển động mạnh.

Vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió Đông bắc mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 8-9; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; sóng biển cao 2,5-3,5m; nước dâng 0,1-0,3m. Biển động.

Gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển khu vực tỉnh Ninh Bình có khả năng kéo dài đến ngày 04/01/2019.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1

 

 

          Tin phát lúc: 15h00           

         

 

 

 

 

 

         

 

 

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đặng Văn Hiến

          

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình