BẢN TIN DỰ BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM.

Saturday, 22/12/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

         Số: 96 -HVNH/ĐKTTVNB

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


Ninh Bình, ngày 22 tháng 12 năm 2018

CẢNH BÁO HẢI VĂN NGUY HIỂM

TRÊN VÙNG BIỂN TỈNH NINH BÌNH

                     

Hiện nay (22/12): ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam.   

Dự báo: Khoảng gần sáng và ngày mai (23/12), bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của Không khí lạnh; vịnh Bắc Bộ từ ngày mai gió chuyển hướng Đông bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Biển động. Vùng biển tỉnh Ninh Bình có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 1,5-3,0m. Biển động.

Cảnh báo: Gió mạnh và sóng lớn ở vùng biển khu vực đồng bằng Bắc Bộ có khả năng duy trì trong 1-2 ngày./.

Cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh, sóng lớn trên biển: cấp 1

 

 

          Tin phát lúc: 15h30           

         

 

 

 

 

 

 

          

 

 

           GIÁM ĐỐC

         

 

 

 

 

          Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình