BẢN TIN DỰ BAÓ THỜI TIẾT THỦY VĂN đêm 08 ngày 09 tháng 7 năm 2017

Saturday, 08/07/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 08  tháng 7 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 08, ngày 09 tháng 7 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 24 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 80 – 85%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 340C  

Độ ẩm trung bình: 79 – 84%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây, đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh.

Nhiệt độ: từ 25 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 81 – 86%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều trung bình. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,15 – 1,35m (thấp hơn báo động I từ  1,65 – 1,85m); trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1,10 – 1,30m (thấp hơn báo động I từ 1,20 – 1,40m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình