Bản tin dự báo thời tiết đêm 18 ngày 19/11/2018

Sunday, 18/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

             

                Ninh Bình, ngày 18 tháng 11 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 18 ngày 19 tháng 11 năm 2018

 

a. Vùng núi:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3 – 4; trời trở lạnh.

Nhiệt độ: từ 19 - 270C.

Độ ẩm: 80 – 97%.

b. Vùng đồng bằng:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3 – 4; trời trở lạnh.

Nhiệt độ: từ 20 - 270C.

Độ ẩm: 81 – 97%.

c. Vùng ven biển:

Nhiều mây; đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi; gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 4 – 5; trời trở lạnh.

Nhiệt độ: từ 20 - 270C.

Độ ẩm: 81 – 98%.

 

 Tin phát lúc: 15h30.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình