BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 17 NGÀY 18 THÁNG 11 NĂM 2018

Saturday, 17/11/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

  

               Ninh Bình, ngày 17 tháng 11 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm 17 ngày 18 tháng 11 năm 2018

 

a. Vùng núi:

Mây thay đổi; có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 22 – 300C.

Độ ẩm: từ 67 – 98%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 23 - 300C.

Độ ẩm: 68 – 98%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; có mưa vài nơi; trưa chiều trời nắng; gió Đông Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ: từ 24 - 290C.

Độ ẩm: 70 – 98%.

 

 Tin phát lúc: 15h30.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình