BẢN TIN DỰ BAÓ THỜI TIẾT THỦY VĂN ĐÊM 06 NGÀY 07 THÁNG 7 NĂM 2017

Thursday, 06/07/2017

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

 

Ninh Bình, ngày 06  tháng 7 năm 2017

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT THỦY VĂN

Đêm 06, ngày 07 tháng 7 năm 2017

1. Tin thời tiết:

a. Vùng núi:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 25 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 77 – 82%.

b. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi; gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 27 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 78 – 83%.

c. Vùng ven biển:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; gió Đông Nam cấp 2 – 3.

Nhiệt độ: từ 28 – 330C  

Độ ẩm trung bình: 79 – 84%.

2.Tin thủy văn:

Thủy triều thấp. Mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức 1,00 – 1,20m (thấp hơn báo động I từ  1,80 – 2,00m); trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 0,90 – 1,10m (thấp hơn báo động I từ 1,40 – 1,60m).

Nơi nhận:

- Đài PTTH tỉnh (TH, PT,TCSX,TKTHNB).

- Lưu

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình