BẢN TIN DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÊM 30/9 NGÀY 01 THÁNG 10 NĂM 2018

Sunday, 30/09/2018

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

KHU VỰC ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

_________________

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________

 

Ninh Bình, ngày 30 tháng 9 năm 2018

BẢN TIN

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Đêm  30/9, ngày 01 tháng 10 năm 2018

 

1. Vùng núi:

Mây thay đổi; có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Đêm trời lạnh.

Nhiệt độ: từ 21 - 320C.

Độ ẩm trung bình: 75 – 80%.

2. Vùng đồng bằng:

Mây thay đổi; có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ.

Nhiệt độ: từ 23 - 320C.

Độ ẩm trung bình: 74 – 79%.

3. Vùng ven biển:

Mây thay đổi; có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Tây Bắc cấp 2 - 3.

Nhiệt độ: từ 23 - 300C.

Độ ẩm trung bình: 76 – 81%.

 

 Tin phát lúc: 15h30.

 

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

 

Đặng Văn Hiến

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình