Nhận định xu thế thời tiết thủy văn tháng 3 năm 2017

Wednesday, 08/03/2017

1. Thời tiết:

* Thời tiết đặc biệt:

Trong tháng có khả năng chịu ảnh hưởng của 2 – 4 đợt không khí lạnh và không khí lạnh tăng cường. Các đợt không khí lạnh về có cường độ không mạnh nên ít có khả năng gây rét đậm.

Trị số dự báo:

 - Nhiệt độ: nền nhiệt độ ở mức xấp xỉ cao hơn TBNN; trung bình 20,0 – 21,00C; cao nhất 28 – 300C; thấp nhất 14 – 160C; vùng núi 13 – 150C.

- Mưa: tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ TBNN, phổ biến từ 40– 70mm, 10 – 13 ngày mưa.

- Độ ẩm: trung bình 82 – 87;thấp nhất 60 – 65%

- Nắng: từ 30 - 60 giờ.

- Bốc hơi: từ 40 – 70mm

2. Thuỷ văn: 

a) Thuỷ triều: Thuỷ triều trung bình. Trong tháng có 2 kỳ triều cường vào các ngày 08 – 11 và 23 – 26; có 3 kỳ triều kém vào các ngày 02 – 04; 14 - 18 và 28 - 31. Đỉnh triều cao nhất tháng này thấp hơn tháng trước khoảng 0,20m. Vùng cửa sông những ngày triều cường nước lớn xuất hiện vào đêm; nước ròng xuất hiện vào chiều.

 

Mực nước dự báo tại các địa điểm (m)

Trạm

Sông

Hmax

Hmin

Hbq

Bến Đế

Hoàng Long

0,80

-0,05

0,35

Ninh Bình

Đáy

1,00

-0,30

0,35

Như Tân

Đáy

1,30

-0,80

0,25

 

b) Mặn: Độ mặn trên sông Đáy tại Như Tân ở mức cao. Độ mặn cao nhất tầng đáy ở mức 13 – 15 phần nghìn, xuất hiện vào các ngày 09 – 11. Ranh giới xâm nhập mặn vào trong sông tương đương tháng trước

 

 

ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN

TỈNH NINH BÌNH

 

Bài viết cùng chuyên mục

Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình