Số ký hiệu 90/2015/QH13
Trích yếu Luật khí tượng thủy văn
Ngày ban hành 23/11/2015
Loại văn bản Luật
Cơ quan/Đơn vị ban hành Văn bản trung ương
Văn bản đính kèm Tải xuống
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình