Số ký hiệu 44/2014/QĐ-TTg
Trích yếu QĐ-44-2014 QĐTTg Qui định chi tiết về cấp độ rủi ro thiên tai
Ngày ban hành 15/08/2014
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan/Đơn vị ban hành Văn bản trung ương
Văn bản đính kèm Tải xuống
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình