Số ký hiệu 46/2014/QĐ-TTg
Trích yếu QĐ-46-2014 TTg Qui định về dự báo cảnh báo và truyền tin thiên tai
Ngày ban hành 15/08/2014
Loại văn bản Quyết định
Cơ quan/Đơn vị ban hành Văn bản trung ương
Văn bản đính kèm Tải xuống
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình