Số ký hiệu 173/2013/NĐ-CP
Trích yếu Nghị dịnh 173-2013 Qui định sử phạt hành chính trong lĩnh vực KTTV và bản đồ
Ngày ban hành 13/11/2013
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan/Đơn vị ban hành Văn bản trung ương
Văn bản đính kèm Tải xuống
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình