Số ký hiệu 38/2016/NĐ-CP
Trích yếu Nghị dịnh 38-2016-NDCP Qui định chi tiết một số điều của luật KTTV 2016
Ngày ban hành 15/05/2016
Loại văn bản Nghị định
Cơ quan/Đơn vị ban hành Văn bản trung ương
Văn bản đính kèm Tải xuống
Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình